Salvador Cardús

Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on exerceix com a professor titular de Sociologia i ha estat degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia entre 2009 i 2011. Ha fet estades com a professor visitant a les universitats de Cambridge, Cornell, Londres (Queen Mary College) i Stanford, i des de 2008 és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. És autor de nombroses publicacions en diferents camps de recerca, com la sociologia de la religió i de la cultura, l’anàlisi dels mitjans de comunicació o l’estudi de les identitats (podeu consultar-ne una selecció al seu web personal). En aquest últim camp, entre 2003 i 2005 va dirigir un equip de recerca per estudiar el model català de dissolució de la condició d’immigrant, Els catalans del segle XX, un àmbit que ha seguit desenvolupant posteriorment. Pel que fa a l’estudi del nacionalisme, ha impartit nombroses conferències i ha participat en diferents jornades tant d’àmbit nacional com internacional. Actualment prepara un assaig crític sobre la noció d’identitat a les societats contemporànies.