Elvira Riera

Doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat (UPF), màster en Direcció Pública (Escola d’Administració Pública de Catalunya) i màster en Planificació Lingüística (UB). Ha tingut una llarga trajectòria professional com a planificadora i gestora lingüística a la Generalitat de Catalunya, on va ser subdirectora general de Política Lingüística entre 2004 i 2011. Està vinculada a la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language of Law des de l’any 2015, primer com a membre del Consell de Redacció i des del 2017 com a responsable de recerca i publicacions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, entitat editora de la Revista. És membre del Grup de Recerca en Teoria Política de la Universitat Pompeu Fabra, universitat on també imparteix docència en Planificació Lingüística.