La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

Presentació

Presentació

DUODA. Estudis de la Diferència Sexual

Publicació semestral (abril/octubre) de Duoda. Recerca de Dones. Universitat de Barcelona.

DUODA es la publicació semestral del centre Duoda. Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. Es funda el 1991 i fins el núm. 30 de 2006 es titula Duoda. Revista d’Estudis Feministes.

DUODA és una revista científica, universitària, bilingüe (català i castellà) de pensament feminista i de caràcter transdisciplinari. Publica textos d’història, filosofia, art, història de l’art, dret, literatura, mística, psicologia, pedagogia, política, economia, etc.

És una de las poques revistes universitàries europees que difon les aportacions clau de les autores del pensament de la diferència sexual de l’àmbit euroamericà.

La revista rep una subvenció anual de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, ajuts de la Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història, del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de la UB i dels projectes de recerca del MICINN i de l’AGAUR, que estan en vigènca en el centre Duoda.

Objectius de la revista

El primer objectiu de la revista és publicar l’escriptura femenina d’investigadores, universitàries o no, prosistes, poetes i artistes que coneixen la llengua materna i saben viure, estudiar, pensar i crear sentint el simbòlic de la mare per fer impensable la violència contra les dones. Es tracta de que els textos investiguin políticament la política de les dones, és a dir, tenint en compte i posant en pràctica les figures polítiques que ha inventat el moviment feminista de la segona meitat del segle XX, com l’autoritat i la llibertat femenina, el simbòlic de la mare, la pràctica de la pau, la disparitat entre dones, la pedagogia de la diferència sexual, el plaer femení propi, l’Amor que ve abans que Justícia, l’escriptura femenina, el final del patriarcat, las expressions lliures de ser dona en la història, etc.

El segon objectiu és difondre la creació de les dones en l’àmbit universitari euroamericà, els resultats de la investigació que es produeix en el centre Duoda i els estudis d’espais de dones amb què el centre Duoda manté una relació política d’intercanvi.

Seccions sotmeses a avaluació d'expertes

Les seccions sotmeses a avaluació d'expertes són: ARTICLES, TEMA MONOGRÀFIC (queden exemptes d’avaluació les presentacions i els col·loquis dels seminaris que recullen els números imparells de la Revista). Les expertes encarregades de la revisió dels articles són externes a la revista i a la institució de l'autora/autor.

La revista, a més, compta amb una secció de Projecte d’artista, de Creació literària i Ressenyes. En els números imparells, es recullen els debats que es duen a terme en el Diàleg Magistral i Seminari Internacional de Primavera del centre Duoda.

Procediment de revisió i comunicació amb l’autora/autor

Un cop rebuts els originals per correu electrònic, l'autora o autor rebrà un correu de resposta en què se li indicarà el procediment a seguir:

1. Abans de passar l'article a les revisores, l’equip editorial revisa si compleix els criteris formals i s’adequa a la revista. Si no és així, es retornen per a la seva revisió.

2. Un cop acceptat, la secretària de la revista s'encarrega de gestionar la relació amb les dues revisores externes. Sempre garantint l’anonimat de la proposta.

3. En un termini màxim de dos mesos, la mateixa secretària s'encarrega de comunicar a l'autora o autor la decisió de les dues revisores externes respecte de l'acceptació de l’original.

4. Tant en el cas de l'acceptació o no de l'original, l'autora o autor rebrà els informes de les dues revisores externes perquè quedi justificada la decisió final i, en cas que la valoració sigui positiva, pugui incorporar els possibles suggeriments de les revisores.

5. En cas que els informes de les revisores siguin contradictoris, la resolució definitiva va a càrrec de la direcció de la revista (vegeu sota, en “Comitè científic”, les integrants de la direcció).

6. Vegeu els terminis de lliurament d’originals a l’apartat “Indicacions generals”.

Públic a qui es dirigeix

Com que es tracta d’una revista transdisciplinària, es dirigeix a lectors i lectores interessades en el feminisme, la política, el pensament, la historia i, en general, en la cultura de les dones, amb comprensió del castellà i/o català. Presta una especial atenció a aquelles persones de l’àmbit universitari (professorat i estudiantat) o del món professional (dels àmbits de les ciències humanes, socials i assistencials) que són sensibles a les formes de nombrar el món lliures del patriarcat.

Comitès científics

Direcció: Laura Mercader i María-Milagros Rivera (Universitat de Barcelona)

Secretaria: Lola Santos (Università degli Studi di Siena)

Consell editorial: Remei Arnaus (Universitat de Barcelona), María José Binetti (CONICET), Stefania Ferrando (EHESS), Andrea Franulic (Universidad de Santiago de Chile), Gloria Luis (Duoda. UB), Clara Ramírez (UNAM), Mª Elisa Varela (Universitat de Girona), Caroline Wilson (Duoda. UB) i Carmen Yago (Universidad de Murcia)

Comitè de sàvies: Pat Carra (Erbacce), Anna Maria Piussi (Università di Verona), Elena del Rivero (The Paraclete, New York) i Chiara Zamboni (Università di Verona)

Edita

Duoda. Recerca de Dones. Universitat de Barcelona. duoda3@ub.edu www.ub.edu/duoda

ISSN en línia: 1697-4506

ISSN en paper: 1132-6751

Subscripcions

Preu anual: 22,50 € + 10% IVA + despeses d'enviament

Formulari en aquesta web: Suscripció a la Revista DUODA

Preu de cada número en paper

 • 11,25 € + 10% IVA + despeses d'enviament

Llibreries on podeu comprar DUODA

 • Llibreria La Central del Raval. Carrer Elisabets, 6. 08001 Barcelona.
 • Cooperativa Universitària Sant Jordi. Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre, 6. 08002 Barcelona
 • Librería Mujeres & Compañía. C/ Unión, 4, 28013 Madrid
 • Distribució i comandes de llibreries

  Marcial Pons Librero, S.L. Tel. (+34) 91 304 33 03. revistas@marcialpons.es.

  Publicacions i Edicions UB. Tel. (+34) 934 035 436 infopublicacions@ub.edu www.publicacions.ub.edu

  Indicacions generals per publicar a DUODA

  • Els terminis de lliurament són:
   • Pel número que surt a l’abril, el 15 de novembre de l’any anterior.
    • Pel número que surt a l’octubre, el 15 de maig del mateix any.

     • El format del text haurà de seguir les indicacions següents:

      Times New Roman 12, a un espai i mig (1,5) i sense justificar.

      Informació de l’autoria:

     • Nom i cognoms, en negreta i rodona.
     • Institució a la qual pertany l’autora o autor, en rodona.
     • Correu electrònic, en rodona.
     • Identificador ORCID, en rodona.
     • El títol de l’article va en negreta i rodona i en punt i apart (deixant només una línia).
    • Els paràgrafs se separen amb doble espai (deixant dos espais a cada punt i apart).

    • Els textos citats de menys de 6 línies han d’anar entre cometes altes (“ ”), si la cita és més llarga haurà d’anar sagnada (és a dir, el text ha d’anar entrat en relació a la resta de l’article).
    • L’extensió dels textos per a la secció Articles, Tema monogràfic i Ensenyament és de 25.000 caràcters amb espais com a màxim.
     • Cal que el text vagi acompanyat d’una autobiografia d’unes 6 a 10 línies, un resum en castellà d’entre 8 i 10 línies, i 4 o 5 paraules clau de l’article que aniran al final i separades mitjançant guions llargs, en 2 documents adjunts a part.
     • Si la col·laboració és una ressenya, l’extensió de la mateixa serà de 3 o 4 pàgines. La ressenya anirà encapçalada amb la fitxa completa del llibre o treball a ressenyar i el seu preu. El nom i cognoms de l’autora o autor va en la línia superior.
     • Les notes han d’anar al final del text, és a dir, s’ha d’utilitzar la configuració de notes finals.

     Els criteris de citació bibliogràfica:

     • o Per a les notes al final i la bibliografia final, si és que n’hi ha, seguim la normativa del CUB (Criteris de la Universitat de Barcelona). La trobareu en aquest enllaç: https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=356.

      AVÍS DE DRETS D'AUTORIA

      Les autores i els autors que publiquen a la revista DUODA conserven els drets d’autoria i li atorguen el dret de primera publicació, a partir del qual l’obra serà disponible simultàniament sota una Llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (cc-by-nc-nd) que permet compartir-la amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.

      BASES DE DADES que indexen DUODA

      LATINDEX

      DIALNET

      CARHUS PLUS 2010 (C)

      DICE (C)

      MIAR (4, 342)

      CIRC (C)

      MAL- Moder Language Association Database

      SUMARIS CBUC

      ULRICH’S

      RACO

      DUODA A RACO, (Revistes catalanes amb accés obert)

      La revista DUODA s'incorpora al projecte Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) de les Universitats catalanes per al accés obert -consulta i descàrrega- dels continguts de les revistes científiques (www.raco.cat). Es penjaran en aquest portal totes les revistes de DUODA.

      Publicació d'originals

      Adreceu-vos a: Comissió de documentació i publicacions de DUODA (duoda3@ub.edu).

  Universitat de Barcelona
  Pujar ^