La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

Revista DUODA 65 La vaginalitat escollida


Revista DUODA 65 La vaginalitat escollida
Núm. 65 (2023)

Leer en www.raco.cat

La revista DUODA, fundada en 1991, publica l’escriptura femenina de prosistes, poetes i artistes que coneixen el misteri de la llengua materna i saben viure, estudiar, pensar i crear sentint el simbòlic de la mare nascut de l'harmonia del caos


SUMARI
TEMA MONOGRÀFIC:
LA VAGINALITAT ESCOLLIDA


16. ... Laura Mercader Amigó
Presentació del XXXIV Seminari públic internacional de Duoda. La vaginalidad escollida

20. ... María-Milagros Rivera Garretas
Sin placer clitórico, las mujeres enfermamos

38. ... Stefania Ferrando
Redescubrir el espíritu salvaje
58. ... Col·loqui amb María-Milagros Rivera Garretas i Stefania Ferrando

80. ... Marta Jiménez Xiberta
Cuando los tejidos nos hablan: del dolor al placer
96. ... Col·loqui amb Marta Jiménez Xiberta

ENTREVISTA
122. ...Antonietta Potente
Una tarde con Liliana Cavani

PROJECTE D'ARTISTA
134. ...Marga Almirall Rotés
Carta a Liliana Cavani

CREACIÓ LITERÀRIA
144. ...Remei Arnaus Morral
Encara

RESSENYAS
148. ... Elena Martínez Navarro
156. ... Las autoras

Universitat de Barcelona
Pujar ^