La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

Governar sense legislar: l’obligació del Bé


Governar sense legislar: l’obligació del Bé
Núm. 60 (2021)

Leer en www.raco.cat

La revista DUODA, fundada en 1991, publica l’escriptura femenina de prosistes, poetes i artistes que coneixen el misteri de la llengua materna i saben viure, estudiar, pensar i crear sentint el simbòlic de la mare nascut de l'harmonia del caos
SUMARI

ARTICLES
16... Luce Irigaray
La incerteza de la conciencia
26... Clara Inés Ramírez
Comprender el dolor del mundo: conversaciones en torno a Simone Weil
44...Laura Carolina Durán
El alma simple de Macrina
74... María-Milagros Rivera Garretas
¡Murada en el Cielo! La distancia de Amor en la mística beguina europea y en la poesía de Emily Dickinson

TEMA MONOGRÀFIC:
GOVERNAR SENSE LEGISLAR: L’OBLIGACIÓ DEL BÉ


90... Francesca Llodrà Grimalt
El vínculo que guía, a pesar de lo legislado
108.. Lola Santos Fernández
Cumplir la obligación del Bien
128.. Ana Silva Cuesta
La Justicia de las Tres Madres

CREACIÓ LITERÀRIA
150.. Susanna Pruna Francesch
Poemas de la envidia

PROJECTE D’ARTISTA
164.. Elena del Rivero
Cartas desde casa

RESSENYES
174.. Helena Casas Perpinyà
178.. María-Milagros Rivera Garretas
186.. Barbara Verzini
194.. Mercè Vidal

198.. Summaries/Resumens
214.. Les autores

Universitat de Barcelona
Pujar ^