La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

El sí a la relació educativa

Text en format PDFEl sí a la relació educativa
Núm. 35 (2008)

Llegir a www.raco.cat.

La Revista DUODA. Estudis de la diferència sexual (fins al número 30, 2006, amb el nom de DUODA. Revista d’Estudis Feministes) s’edita dues vegades l’any, a l’abril i a l’octubre. Es publica en llengua castellana i catalana, i ofereix en anglès resums dels seus articles i les paraules clau de cada un. La Revista DUODA recull estudis de teoria i pràctica de la política de les dones, i altres resultats de la recerca pluridisciplinar que es produeix dins i fora del Centre de Recerca en Estudis de les Dones Duoda. Tots els números tenen una secció Tema monogràfic extensa i d’altres més breus: Articles, Debat obert, Creació literària, Projecte d’artista, Ensenyament, Ressenyes, Llibrets rebuts, etc. L’objectiu de la Revista és difondre les creacions de les dones en i de l’àmbit universitari, com també les que es fan des dels espais de dones amb els quals el Centre Duoda estableix relació. Els seus textos han anat oferint elements clau del pensament de la diferència sexual i de la política del simbòlic. És una de les poques revistes universitàries de pensament feminista que recull les aportacions d’autores i alguns autors d’aquest pensament d’arreu del món i ha estat la revista que ha difòs a l’estat espanyol el pensament italià de la diferència sexual.
La revista Duoda tiene desde que nació un rasgo original. Es su ser camino de difusión y de creación de la política y el pensamiento de la diferencia sexual. En ella se han publicado muchos artículos dedicados a distintos aspectos de la política de las mujeres; por ejemplo, a la autoridad femenina, la libertad femenina, el orden simbólico de la madre, la práctica de la paz, la disparidad entre mujeres, la escritura femenina, el final del patriarcado, las expresiones libres del ser mujer en la historia...
“La diferencia sexual es uno de los problemas o el problema que nuestra época tiene que pensar”, escribió Luce Irigaray a principios de los años ochenta del siglo XX. Porque el sexo femenino —decía Irigaray— “no tiene nada que ver”: no tiene nada que ver en el doble sentido de que está oculto y de que no tiene nada que ver con el sexo masculino. Hoy ya no es un problema la diferencia sexual, sino una riqueza para la convivencia política. Pero la seguimos pensando y, sobre todo, practicando, porque cuesta ponerla en juego en el conocimiento y en la política, ya que el poder social se empeña y se esfuerza de mil maneras en ocupar él solo todo el espacio de la política. La diferencia sexual es el hecho de ser mujer u hombre, interpretado y dicho por cada mujer u hombre en lengua materna.
En la revista Duoda, practicamos la diferencia de ser mujer en relación con otros grupos de mujeres. Entre ellos destacan la Librería de mujeres de Milán y la comunidad filosófica femenina Diótima de la Universidad de Verona. De ellas hemos traducido y publicado muchos textos.
La revista recoge estudios de teoría y práctica política de las mujeres, y otros resultados de la investigación plurisdiciplinar que se produce dentro y fuera del Centro. Sus textos han dado claves del pensamiento de la diferencia sexual y de la política de lo simbólico. El objetivo de la revista es difundir las creaciones de las mujeres en y del ámbito universitario, y la de los espacios de mujeres con los cuales el centro Duoda establece relación. Es una de las pocas revistas universitarias de pensamiento feminista que recoge las aportaciones de autoras y de algunos autores de este pensamiento, y ha sido la revista que ha difundido en el Estado Español el pensamiento italiano de la diferencia sexual.

Dades de la publicació

La revista en té un preu de 10 €, aquest número recull, entre d'altres textos, les ponéncies del seminari anual del Centre de Recerca Duoda.

Accés lliure al contingut

Universitat de Barcelona
Pujar ^