La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

El cos es confessa: l’incest


El cos es confessa: l’incest
Núm. 57 (2019)

Llegir a www.raco.cat.

SUMARI

EDITORIAL
10..... El cos es confessa: l’incest

ARTICLES
20 ..... Chiara Zamboni
Las palabras para decirlo
34 ..... Col·loqui amb Chiara Zamboni

TEMA MONOGRÀFIC:
EL COS ES CONFESSA: L' INCEST

60 ..... Laura Mercader Amigó
Presentació del XXX Seminari internacional de Duoda.
El cos es confessa: l’incest
64 ..... Candela Valle Blanco
Decir lo indecible. Escuchar lo verdadero
82 ..... Col·loqui amb Candela Valle Blanco
106 .... Patricia Meza Rodríguez
Salir de mí para encontrar la libertad de la grandeza femenina.
El dolor del incesto
114 .... Col·loqui amb Patricia Meza Rodríguez
116 .... Col·loqui amb Candela Valle Blanco i Patricia Meza Rodríguez

PROJECTE D’ARTISTA
142 .... Sara Berga
Home Hard Sweet Home_Suturas en punto de cruz

RESSENYES
152 .... Ana Mañeru Méndez

158 .... Summaries/Resúmenes
166 .... Les autores

Universitat de Barcelona
Pujar ^