Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats del Parc Nacional (i de la zona perifèrica de protecció)

El territori cartografiat comprèn la totalitat de la superfície del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, inclosa la zona perifèrica de protecció i el sector de la xarxa Natura 2000 de les Planes de Son. En total són 40.190 hectàrees, 14.119 de les quals corresponen al Parc Nacional, repartides entre les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes a escala 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat durant l'estiu dels anys 2016 a 2021. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. S’han pogut delimitar 20.113 polígons i 14.469 punts. En total s’hi han reconegut 210 hàbitats CORINE i 42 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 42, n'hi ha 10 que tenen el caràcter de prioritari. Per facilitar l'ús i la consulta del mapa, a l'arxiu de descàrrega s'hi ha afegit una capa que conté alhora les dades provinents de la capa de polígons i de la capa de punts (convertits en polígons de superfície equivalent a l'area ocupada per l'hàbitat que contenen).

El Servei de Planificació de l'Entorn Natural, de l'antic Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya), ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autors de la cartografia: Moisès Guardiola, Albert Petit i Jordi Carreras.
Període de realització: 2016 a 2021.
Data de lliurament: 2021.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu