Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats de l'Espai d'Interès Natural del massís de l'Albera (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats del massís de l'Albera

L'Espai d'Interès Natural anomenat Massís de l'Albera forma part de la Xarxa Natura 2000, té una superfície de 16.308 hectàrees i s'estén pels municipis de la Jonquera, Cantallops, Peralada, Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós, Vilamaniscle, Garriguella, Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou, tots de l'Alt Empordà. Aquest espai inclou completament el Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, de 3.466 hectàrees, que està dividit en dos sectors: un d'occidental, que comprèn la part més elevada del massís i la capçalera de l'Orlina, i un altre d'oriental, a l'entorn de Sant Quirze de Colera.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes a escala 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat durant la primavera i l'estiu dels anys 2016 i 2017. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. S’han pogut delimitar 6.846 polígons i 2.905 punts. En total s’han reconegut 172 hàbitats i 32 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 32, només 3 tenen el caràcter de prioritari. Per facilitar l'ús i la consulta del mapa, a l'arxiu de descàrrega s'hi ha afegit una capa que conté alhora les dades provinents de la capa de polígons i de la capa de punts (convertits en polígons de superfície equivalent a l'area ocupada per l'hàbitat que contenen).

El Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya) ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autors de la cartografia: Jordi Bou, Estela Illa, Jordi Carreras i Miquel Jover.
Període de realització: 2016 i 2017.
Data de lliurament: 2017.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu