Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Cadí-Moixeró (escala 1:10.000)
    
El mapa d'hàbitats de la serra del Cadí, el massís del Pedraforca, el Moixeró i la vall de la Molina

El Parc Natural del Cadí-Moixeró, de més de 41.000 hectàrees, es troba a cavall de les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà. Els treballs de cartografia dels hàbitats es van iniciar l'any 2007 al Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca i, a base d'anualitats, el mapa s'ha completat l'any 2015.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat durant la primavera i l'estiu dels anys en què s'ha dut a terme el projecte. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts.

A continuació presentem el mapa i la memòria general del conjunt del parc, així com de la vall de la Molina, un sector que es va cartografiar l'any 2011 i que queda fora dels límits de l'espai protegit.

Autors de la cartografia: Jordi Carreras (amb la col·laboració d'Artur Lluent).
Període de realització: 2007 a 2015.
Data de lliurament: 2015.
Parc Natural. Memòria de la cartografia
[PDF]
 
Parc Natural. Descàrrega del mapa
[Shape ED50] [Shape ETRS89]
[MiraMon ED50] [MiraMon ETRS89]
Vall de la Molina. Memòria de la cartografia
[PDF]
 
Vall de la Molina. Descàrrega del mapa
[Shape ED50] [Shape ETRS89]
[MiraMon ED50] [MiraMon ETRS89]Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu