Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de Cap de Creus (escala 1:10.000)
    
El mapa d'hàbitats del Cap de Creus

La present cartografia inclou la totalitat del Parc Natural de Cap de Creus (exceptuades les reserves marines), situat a la comarca de l’Alt Empordà. L’àrea total cartografiada és de 10.744 hectàrees que fan part dels municipis de Cadaqués, Port de la Selva, Roses, Pau, Palau-Saverdera, Vilajuïga i Llançà.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat la primavera i l'estiu de 2009, de 2010 i de 2011. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons (exceptuats els illots i farallons). Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. En el conjunt del Parc Natural hem pogut delimitar un total de 3.020 polígons i 941 punts. En total s’han detectat 124 hàbitats; d'aquests, 28 són d’interès comunitari, dels quals 5 són prioritaris.

Autor de la cartografia: Aaron Pérez-Haase.
Període de realització: 2009 a 2011.
Data de lliurament: 2011.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu