Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de Collserola (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats de la Serra de Collserola

La present cartografia inclou la totalitat del Parc Natural de la Serra de Collserola (i algunes àrees adjacents), situat a cavall de les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental. L’àrea total cartografiada és de 8.375 hectàrees.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (infraroig i color) i validant sobre el terreny els resultats obtinguts. La campanya de treball de camp s'ha realitzat durant la primavera i l'estiu de 2012. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats considerats d'interès que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. En el conjunt de l'espai cartografiat hem pogut delimitar un total de 3.351 polígons i 523 punts. En total s’han detectat 109 hàbitats; d'aquests, 13 són d’interès comunitari, dels quals 4 són prioritaris.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona han promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autors de la cartografia: Aaron Pérez-Haase (amb la col·laboració de Jordi Carreras).
Període de realització: 2012.
Data de lliurament: 2012.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu