Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc del Foix (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats del Parc del Foix

La present cartografia inclou la totalitat del Parc del Foix, i algunes àrees adjacents, un espai que forma part de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. L'àrea estudiada es troba situada quasi enterament a l'extrem sud de la comarca de l'Alt Penedès (municipis de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola), tot i que penetra també al Baix Penedès (l'Arboç) i al Garraf (Cubelles). L’àrea total cartografiada és de 4.023 hectàrees.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i validant sobre el terreny els resultats obtinguts. La campanya de treball de camp s'ha realitzat durant la primavera i l'estiu de 2014. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats considerats d'interès que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. En el conjunt de l'espai cartografiat hem pogut delimitar un total de 1.092 polígons i 318 punts. En total s’han detectat 98 hàbitats; d'aquests, 14 són d’interès comunitari, dels quals un és prioritari.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autor de la cartografia: Moisès Guardiola.
Període de realització: 2014.
Data de lliurament: 2014.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu