Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc del Castell de Montesquiu (escala 1:10.000)
            
El mapa d'hàbitats del Parc del Castell de Montesquiu

La present cartografia inclou la totalitat del Parc del Castell de Montesquiu, i algunes àrees adjacents, un espai que forma part de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. L'àrea estudiada es troba situada quasi enterament a l'extrem nord de la comarca d'Osona (municipis de Montesquiu, Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora i Sora), tot i que penetra també al Ripollès (les Llosses i Ripoll). L’àrea total cartografiada és de 1.286 hectàrees.

L'aixecament, dut a terme per investigadors del Grup de Recerca en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) de la Universitat de Vic, s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i validant sobre el terreny els resultats obtinguts. La campanya de treball de camp s'ha realitzat durant la primavera i l'estiu de 2014. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats considerats d'interès que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. En el conjunt de l'espai cartografiat hem pogut delimitar un total de 394 polígons i 95 punts. En total s’han detectat 70 hàbitats; d'aquests, 20 són d’interès comunitari, dels quals 4 són prioritaris.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autors de la cartografia: Carme Casas, Albert Palou i Roger Arquimbau.
Període de realització: 2014.
Data de lliurament: 2014.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu