Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (escala 1:10.000)
      
El mapa d'hàbitats del massís del Montgrí, les illes Medes i els aiguamolls del baix Ter

La present cartografia inclou la totalitat del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (exceptuades les reserves marines), situat principalment a la comarca del Baix Empordà, a la qual s’ha incorporat una part de l’àrea d’influència del parc, amb l’objectiu de facilitar la gestió del conjunt del territori. L’àrea total cartografiada és de 6.203 hectàrees, la majoria del municipi de Torroella de Montgrí, però també en fan part els municipis de Bellcaire d'Empordà, Fontanilles, Gualta, Palau-sator, Pals, Ullà i l'Escala, aquest últim de l'Alt Empordà. Les unitats de paisatge que inclou són la plana del baix Ter, el massís del Montgrí i, 900 metres mar endins, les illes Medes.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'any 2014 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat la primavera i l'estiu de 2016. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons (exceptuats els illots i farallons i uns pocs hàbitats d'especial interès). Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. En el conjunt de l'àrea estudiada hem pogut delimitar 2.063 polígons i 714 punts. En total s’han detectat 115 hàbitats; d'aquests, 26 són d’interès comunitari, dels quals 4 són prioritaris.

Pel juny de 2019 s’ha actualitzat la cartografia de l'àrea de la Pletera, un cop finalitzada la restauració d'hàbitats que s’hi ha dut a terme.

Autors de la cartografia: Jordi Bou i Miquel Jover.
Període de realització: 2016 (i 2019).
Data de lliurament: 2016 (2019).
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu