Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc del Montnegre i el Corredor (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats del Montnegre i el Corredor

El territori cartografiat, 17.457,52 hectàrees, comprèn la totalitat de la superfície del Parc del Montnegre i el Corredor, incloent-hi també l’àrea proposada per a l’ampliació del parc a partir del nou Pla Especial. El parc es troba a la serralada Litoral, a cavall de les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, i integra dos conjunts muntanyosos diferenciats, el Corredor al sud, i el Montnegre, al nord.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes a escala 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat entre els anys 2015 i 2020. La llegenda es correspon amb la Llista CORINE, les unitats de la qual són enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cadascuna de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. S’han pogut delimitar 6.820 polígons i 1.789 punts. En total s’hi han reconegut 136 hàbitats CORINE i 17 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 17, n'hi ha 3 que tenen el caràcter de prioritari. Per facilitar l'ús i la consulta del mapa, a l'arxiu de descàrrega s'hi ha afegit una capa que conté alhora les dades provinents de la capa de polígons i de la capa de punts (convertits en polígons de superfície equivalent a l'area ocupada per l'hàbitat que contenen).

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autor de la cartografia: Cèsar Gutiérrez (amb la participació de José L. Benito, en representació de Grusamar, a l’extrem sudoccidental del territori).
Període de realització: 2015 a 2020.
Data de lliurament: 2020.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu