Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Natural del Montseny (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats del Montseny

El territori cartografiat comprèn la totalitat de la superfície del Parc Natural del Montseny, de 31.063,99 hectàrees. El parc, inclòs completament dins de la Reserva de la Biosfera del Montseny, es troba a cavall de les demarcacions de Barcelona i Girona, a les comarques del Vallès Oriental, la Selva i Osona.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes a escala 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat durant la primavera i l'estiu dels anys 2015 a 2020. La llegenda es correspon amb la Llista CORINE, les unitats de la qual són enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cadascuna de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. S’han pogut delimitar 7.011 polígons i 5.742 punts. En total s’hi han reconegut 195 hàbitats CORINE i 34 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 34, n'hi ha 8 que tenen el caràcter de prioritari. Per facilitar l'ús i la consulta del mapa, a l'arxiu de descàrrega s'hi ha afegit una capa que conté alhora les dades provinents de la capa de polígons i de la capa de punts (convertits en polígons de superfície equivalent a l'area ocupada per l'hàbitat que contenen). A banda, en un mapa independent, durant els treballs d'aixecament cartogràfic s'han recollit un total de 2.940 localitats de flora que s'ha considerat d'interès, corresponents a 116 tàxons diferents.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·labració de la Diputació de Girona, han promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autor de la cartografia: Gerard Pié (amb la participació de José L. Benito, en representació de Grusamar, a l’extrem occidental del territori).
Període de realització: 2015 a 2020.
Data de lliurament: 2020.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu