Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Natural dels Ports (escala 1:10.000)
    
El mapa d'hàbitats del massís dels Ports

El Parc Natural dels Ports, de 35.050 hectàrees, es troba a cavall de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. Els treballs de cartografia dels hàbitats es van iniciar l'any 2009 i, fins ara, s'ha completat una part dels municipis del Mas de Barberans, Roquetes, la Sénia i Tortosa. El territori cartografiat, que inclou la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports, suposa poc menys de la quarta part del total de superfície del parc natural.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat els anys 2009 i 2010. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts.

La capa descarregable no abasta la totalitat del parc natural, sinó que correspon a la suma de dues anualitats (2009 i 2010). De la mateixa manera, les memòries que acompanyen el mapa també són parcials.

Autor de la cartografia: Josep Manuel Álvarez de la Campa.
Període de realització: 2009 i 2010.
Data de lliurament: 2010.
Anys 2009-2010
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]
Any 2009. Memòria de la cartografia
[PDF]
Any 2010. Memòria de la cartografia
[PDF]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu