Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats del massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac

El territori cartografiat comprèn la totalitat de la superfície del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, de 13.694 hectàrees. El parc es troba a cavall de les comarques del Vallès Occidental i el Bages, a la serralada Prelitoral Catalana. Les altituds màximes són la Mola (1.103 m) i el Montcau (1.056 m), al massís de Sant Llorenç del Munt, i el Castellsapera (939 m), a la serra de l'Obac.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes a escala 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat durant els anys 2015 a 2019. La llegenda es correspon amb la Llista CORINE, les unitats de la qual són enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cadascuna de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. S’han pogut delimitar 6.406 polígons i 4.800 punts. En total s’hi han reconegut 168 hàbitats CORINE i 23 hàbitats d’interès comunitari (HIC); d’aquests 23, n'hi ha 7 que tenen el caràcter de prioritari. Per facilitar l'ús i la consulta del mapa, a l'arxiu de descàrrega s'hi ha afegit una capa que conté alhora les dades provinents de la capa de polígons i de la capa de punts (convertits en polígons de superfície equivalent a l'area ocupada per l'hàbitat que contenen).

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autors de la cartografia: Arnau Mercadé i Albert Ferré.
Període de realització: 2015 a 2019.
Data de lliurament: 2019.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu