Màster Docència Universitària per a professorat novell

Campus
Campus de Mundet
Idioma actividad
Castellà
Català
Modalidad
Semi-presencial

La formació i professionalització de la tasca docent és una de les respostes a l’exigència de qualitat i d’excel·lència docents.  Ser  un  professional  docent  eficaç  i  eficient  requereix adquirir una  sèrie  de  competències  que  permetin exercir la tasca adequadament. En aquest sentit, l’objectiu general d’aquest màster és iniciar un procés de formació del  professorat  novell  de  la  UB  que  l'ajudi  a  millorar  el  seu  desenvolupament  professional.

Entre  els  objectius específics del  màster podem trobar: desenvolupar metodologies i sistemes d’organització docents, afavorir una millora  continuada  de  la  docència,  impulsar  el  treball  en  equip  i  l’intercanvi  d’experiències,  millorar  el  procés d’avaluació de la docència i impulsar-ne el reconeixement, entre d’altres.

El màster es planteja assolir aquests objectius a través del treball de competències per:

  • Desenvolupar un pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent.
  • Gestionar els processos d’ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i coherent.
  • Planificar, utilitzar i avaluar el funcionament de diferents metodologies de treball, on l’estudiant tingui un paper actiu en el procés educatiu.
  • Utilitzar  adequadament  diferents  recursos  docents,  atenent  al  paper  especial  que  tenen  les  TIC  en  el context actual.
  • Utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives en el treball docent.
  • Tutoritzar l’alumnat en el seu procés de formació personal i professional.
  • Treballar en equips docents.
  • Planificar  el  procés  docent,  analitzar-ne l’aplicació  i  adequació,  fer-ne l’avaluació i proposar accions de millora.
  • Avaluar la pròpia activitat docent i analitzar-la amb esperit crític.
  • Afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitaria.

:: Programa del Màster

:: Pàgina web del Màster