Creació d'una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle

Autor
Torres, B. ; Halbaut, L.
Tipo
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Año
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis

A l’assignatura optativa “Anatomia Funcional de la Veu”, del Grau de Medicina hem introduït en el curs 2013/14 una nova activitat. S’ha proposat als estudiants que comparteixin i analitzin veus cantades o parlades procedents de gravacions de domini públic a través de l’eina Base de dades de Moodle.

Durant les classes teòriques s’analitzen a l’aula diverses veus i es relaciona l’emissió sonora amb les característiques físiques que la determinen. Els estudiants aprenen a tenir en consideració diferent paràmetres anatòmics que incideixen en la qualitat de la veu i que expliquen les característiques físiques de la mateixa. L’actuació s’ha dut a terme un cop s’havien mostrat a l’aula exemples diversos sobre veus cantades i parlades i els estudiants ja tenien prou elements com per poder fer la seva anàlisi crítica.

Amb l’activitat es pretén que l’alumnat aprengui a aplicar els coneixements teòrics sobre una veu real no patològica, adquirint així una competència bàsica necessària per a tot professional de la veu.