Postgrau Virtual "Autisme: Diagnòstic i Intervenció"

Fecha
Modalidad
Formació a distància

El Postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” permet adquirir els coneixements necessaris per a la comprensió d’una condició no sempre ben entesa. La rapidesa amb la qual avança la recerca té un impacte important en la detecció precoç i el diagnòstic de l’autisme, així com també el suports que cal donar des d’una perspectiva bio-psico-social. Això obliga als professionals a actualitzar constantment els nostres coneixements. Només així podrem proporcionar un alt grau de qualitat en contextos socio-familiars, psicopedagògics, clínics, i mèdics entre d’altres.

El plantejament del Postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” procura no perdre mai de vista l’heterogeneitat i variabilitat en les maneres de presentar-se aquesta condició en unes persones o altres. Tot i compartir el mateix diagnòstic, cada persona amb autisme té capacitats, vulnerabilitats, potencialitats i limitacions diferents.

En aquest postgrau ens preguntarem si l’autisme és en tots els casos un trastorn o bé una condició i, en funció de quins criteris. Cada any actualitzem en profunditat els coneixements que la recerca ens aporta tant pel que fa a la detecció, el diagnòstic i l’atenció primerenca, com pel que fa a les estratègies, tècniques, programes, recursos, i serveis que ens possibiliten atendre´ls millor.

au

:: Pàgina web del Màster