Pràctiques restauratives en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Model Belinda Hopkins

Estado matrícula
Matrícula tancada
Fecha

b

m

en

Descripció

Aquest curs ofereix aprendre i posar en pràctica les pràctiques restauratives segons el model creat per Belinda Hopkins. Les persones inscrites cursaran els mòduls de l’1 al 4 amb l’objectiu de poder completar, si es vol,  la seva formació, per capacitar-les per poder impartir formació segons l’esmentat model (formació de formadors).

Què són l’enfocament restauratiu i les pràctiques restauratives?

L’enfocament restauratiu suposa incorporar la mirada i les eines restauratives en l’àmbit educatiu (formal o no formal), familiar, laboral, judicial, penal o comunitari per tal de prevenir els conflictes o de resoldre’ls reparant les relacions malmeses, millorant la convivència i reforçant els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions. Vol posar l’accent en la comunitat, en la responsabilitat personal i en la confiança.


Objectius i continguts

  • Crear un espai d’aprenentatge segur i de confiança.
  • Conèixer l’enfocament restauratiu global i el model 555 en la seva vessant preventiva i responsiva.
  • Conèixer les pràctiques restauratives en la seva vessant proventiva («temps de cercle»): conèixer, aprendre i practicar la facilitació de cercles per crear comunitat, cohesionar el grup i generar sentiment de pertinença.
  • Conèixer les pràctiques restauratives en la seva vessant responsiva des del model 555: 5 processos, 5 principis, 5 fases i preguntes).
  • Tenir l’oportunitat de practicar les noves habilitats en un ambient agradable i de suport.

 

Metodologia

 

  • Idioma català, excepte les intervencions de B. Hopkins, que es faran en anglès amb traducció consecutiva al castellà o directament en castellà. Aquestes intervencions poden ser en directe o enregistrades prèviament.
  • Metodologia participativa i restaurativa.
  • Debat i intercanvi d’experiències.


b   Assessora: Dra. Belinda Hopkins
   Directora de Transforming Conflict, centre nacional sobre enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut al Regne Unit.
  Transforming Conflict Ltd


Belinda Hopkins ha estat pionera, amb un treball que inicià ja fa més de 19 anys, en el desenvolupament de l’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu i juvenil al Regne Unit i també a d’altres països. A principis dels anys 90, després del seu desenvolupament professional en l’educació secundària, va fundar Transforming Conflict, una de les entitats líders al Regne Unit en formació i assessorament en enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut. Actualment continua impartint personalment les formacions, escrivint llibres i articles, desenvolupant materials per a la formació i fent conferències tant en l’àmbit nacional (Regne Unit) com internacional.

Ha estat involucrada en el desenvolupament dels Estàndards nacionals de qualitat (pràctica) tant per a professionals com per a serveis, institucions i entitats, treballant en col·laboració amb el Restorative Justice Council (RJC) i el Ministeri d’Interior durant més de 10 anys. Va ser una de les primeres professionals acreditades pel RJC (APRJC) al Regne Unit, membre del Consell del RJC, i actualment forma part d’un grup de treball per a la millora dels estàndards de formació.


monica   Formadora: Dra. Mònica Albertí i Cortès.
   Promotora de l'enfocament restauratiu global a l'àmbit escolar a Catalunya.
  encercle.cat
Doctora en Educació. Màster en Pedagogia Social i Comunitària. Postgraduada en mediació. Llicenciada en Psicologia. Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, àmbits penal, comunitari i escolar. Formadora de formadors, assessora i promotora del desplegament de l’enfocament restauratiu global en l’àmbit escolar. Investigadora col·laboradora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Línies de recerca: mediació, enfocament restauratiu, participació i cultura de pau. Col·laboradora de Transforming Conflict, ICE-UB i SAIP Blanquerna, i de diferents projectes de l’Administració per a la promoció del paradigma restauratiu en l’àmbit escolar. Membre del Grup de Treball de Pràctiques Restauratives de l’IDP-ICE. Formadora de l’IDP-ICE en conflictes, mediació i pràctiques restauratives.

 

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, batxillerat, FP, centres de formació d’adults, orientadors, professionals dels serveis educatius, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, mediadors i altres professionals relacionats amb l’educació formal i no formal i la gestió positiva dels conflictes.

Es prega que les persones inscrites es comprometin a assistir a les hores lectives, ja que cada nou element que es treballi es basarà en algun concepte previ ja treballat. Volem, també, crear un grup on tothom se senti segur per provar noves idees i habilitats. Si algú arriba tard o surt abans, aquest fet pot tenir un efecte en el sentiment de confiança i seguretat dels participants.

NOTA IMPORTANT:

Els curs es realitzarà en la plataforma Zoom de manera síncrona, per tant, és important que tothom accedeixi al curs amb un ordinador individual, càmera encesa i micròfon apagat. La formadora de les sessions síncrones serà la Dra. Mònica Albertí. Les intervencions de la Dra. Belinda Hopkins seran puntuals en directe i/o a través de vídeos preenregistrats.


Calendari i horari
Dimecres 30 i dijous 31 de març
Dimecres 6 i dijous 7 d’abril
Dimecres 20 i dijous 21 d’abril
Dimecres 27 i dijous 28 d’abril
Sempre de 17 a 20 h

Hores
Se certificaran 30 hores 

Requisits de certificació
Assistència al 80 % de les sessions i realització de les tasques orientades per les formadores

Places
22

Lloc : Curs en línia. Sessions síncrones. Plataforma: Zoom

Preu: 150 euros.

Període d’inscripció: del 16 de novembre al 18 de març de 2022

Inscripció per Internet: Formulari de matrícula

Informació i/o consultes
idp.ecursos@ub.edi
Telèfon: 934 021 024


Les activitats organitzades per l’DP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.
Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per a participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb  els  termes  que  indiqui cada convocatòria.
Aquesta activitat està reconeguda com a formació pel centre de Mediació privat de Catalunya.
Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.