Experiències realitzades durant el primer curs del projecte Faulkes Telescope Project a Catalunya

Estado matrícula
Matrícula tancada

Descripció

El projecte Faulkes Telescope té com a objectiu acostar l'astronomia observacional moderna a les escoles de secundària. Durant el curs 2021-2022, per primer cop a Catalunya, una desena de centres educatius van poder gaudir d’accés a la xarxa de telescopis professionals Las Cumbres Observatory (LCO) a través del projecte Faulkes Telescope.

En aquesta jornada, els docents ens explicaran de primera mà les experiències i observacions que van poder realitzar amb els seus alumnes, així com les aplicacions i connexions amb el temari que imparteixen.

Objectius

La jornada pretén compartir l’experiència dels docents que han participat en el projecte i servir d’inspiració per a realitzar experiències relacionades amb l'astronomia. Aquestes experiències es poden abordar des de diferents punts de vista, sent útil per a assignatures com ara les matemàtiques, física, química, tecnologia o fins i tot ciències socials o llengües estrangeres.

Continguts

La jornada aportarà recursos per a realitzar experiències relacionades amb l’astronomia per a alumnes d’ESO i Batxillerat. Es mostraran observacions realitzades en remot amb telescopis de la xarxa Las Cumbres Observatory des d’Austràlia, Xile o Hawaii.

Metodologia

Els docents realitzaran una presentació on es resumirà la metodologia emprada, els experiments realitzats i els resultats obtinguts.

Destinataris

Professorat de secundària i batxillerat, especialment de les especialitats de física i química, matemàtiques i tecnologia.

Formadors

Antoni Santana-Ros, Andreu Arbó Trabado, Jose Manuel Perez Redondo, Anicet Cosialls

Calendari i horari

14 d’abril de 2023, de 16:00 a 19:00

Hores a certificar

5 hores

Requisits de certificació

Assistència a la jornada i realització i lliurament de la tasca que es proposarà en la mateixa.

Nombre de places

50

Lloc

Sala de Graus Eduard Fontserè, facultat de Física (UB)

Preu

gratuïta

Idioma

Català

Modalitat

Jornada

Format

Presencial

Període d’inscripció

Del 15 al 29 de març de 2023, ambdós inclosos

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula  

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.