Nomenclatura de gestió universitària

Com s’ha de dir en anglès adjunt al rector, assignatura convalidada, catedràtic, centre adscrit, centre de recursos de suport a la docència, delegat del rector o diplomatura? El diccionari en línia Nomenclatura de la gestió universitària recull fins a 465 termes amb les equivalències a l’anglès consensuades pels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa Vives d’Universitats. Hem inclòs aquest recurs en la selecció de recursos d’anglès acadèmic del Lecturelab (amb l’etiqueta Vocabulari).