Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència

Preinscripció fins al 19 de desembre

Amb l’objectiu de millorar les competències en llengua anglesa del nostre professorat, us oferim una sèrie de cursos destinats a millorar les destreses tant en llengua escrita com en llengua oral.

Aquests cursos estan adreçats a tot el personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona. Continua llengint…