Ús no sexista de la llengua

Aquestes recomanacions per redactar textos igualitaris, en català i castellà, permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional de la Universitat de Barcelona.

S’hi poden trobar estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i també propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors). Totes aquestes estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari. A més, s’ha posat un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Els criteris estan organitzats de la manera següent:Al final s’afegeix un apartat d’annexos que inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.

Guia ràpidaSi voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.


AutorAquests criteris s’han elaborat en el marc del Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives i han rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

El projecte l’ha coordinat la Universitat de Barcelona i hi han participat la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

Cal destacar que el punt de partida d’aquest projecte ha estat el document marc Acord sobre l’ús no sexista de la llengua.Publicat també a…

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2019. <http://hdl.handle.net/2445/127832> [consulta: 6 març 2019].
Més informació
«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua [Barcelona, 7 d’octubre de 2010]». A: Junyent, Carme (ed.). Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries, 2013, p. 201-204. També disponible en línia a: <http://www.gela.cat/Document.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Bosque, Ignacio. «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer». A: Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española (BILRAE), març de 2012. <http://www.rae.es/sites/default/files/Bosque_sexismo_linguistico.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération. [Suisse]: Chancellerie fédérale, 2000. <https://www.unige.ch/rectorat/egalite/files/9414/0353/2732/charte_epicene_Chancelerie_guide_formulation_non
_sexiste.pdf
> [consulta: 12 maig 2017].

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2011. <http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Observatori per a la Igualtat, 2011.
<http://www.uab.cat/Document/182/479/Guia_us_no_sexista_llenguatge2,0.pdf> [consulta: 12 maig 2017].
Darrera actualització: 8-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2510> [consulta: 19 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina