Ús no sexista de la llengua

Aquestes recomanacions per redactar textos igualitaris, en català i castellà, permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional de la Universitat de Barcelona.

S’hi poden trobar estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones (recursos inclusius) i també propostes d’ús de les formes dobles per visibilitzar les dones en el discurs (recursos visibilitzadors). Totes aquestes estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents institucionals més habituals en l’àmbit universitari. A més, s’ha posat un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Els criteris estan organitzats de la manera següent:Al final s’afegeix un apartat d’annexos que inclou la relació de mots i expressions que poden servir d’alternativa per a l’ús del masculí com a genèric; els diferents tipus de documents relacionats amb les diverses estratègies proposades; i, finalment, els diferents límits que afecten cadascun dels recursos presentats.

Sempre que no s’indiqui el contrari, els criteris són d’aplicació tant per al català com per al castellà. Quan el tractament difereix, s’explicita en el redactat.

L’elaboració d’aquests criteris ha estat possible gràcies a un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya de l’any 2012. Coordinat per la Universitat de Barcelona, en el marc del Grup de Qualitat de la Xarxa Vives, aquest projecte ha comptat amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Cal destacar que el punt de partida d’aquest projecte ha estat el document marc Acord sobre l’ús no sexista de la llengua.

Pel que fa a l’anglès, es remet directament a l’apartat «Gender», de l’Interuniversity style guide for writing institutional texts in English.

Guia ràpidaSi voleu tenir una visió resumida del capítol, feu un cop d’ull a la guia ràpida.


Publicat també a…

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística, 2019. <http://hdl.handle.net/2445/127832> [consulta: 6 març 2019].
Més informació
«Acord sobre l’ús no sexista de la llengua [Barcelona, 7 d’octubre de 2010]». A: Junyent, Carme (ed.). Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries, 2013, p. 201-204. També disponible en línia a: <http://www.gela.cat/Document.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Bosque, Ignacio. «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer». A: Boletín de Información Lingüística de la Real Academia Española (BILRAE), març de 2012. <http://www.rae.es/sites/default/files/Bosque_sexismo_linguistico.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération. [Suisse]: Chancellerie fédérale, 2000. <https://www.unige.ch/rectorat/egalite/files/9414/0353/2732/charte_epicene_Chancelerie_guide_formulation_non
_sexiste.pdf
> [consulta: 12 maig 2017].

Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2011. <http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/Guiausosnosexistes.pdf> [consulta: 12 maig 2017].

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Observatori per a la Igualtat, 2011.
<http://www.uab.cat/Document/182/479/Guia_us_no_sexista_llenguatge2,0.pdf> [consulta: 12 maig 2017].
Darrera actualització: 21-12-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ús no sexista de la llengua» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2510> [consulta: 25 setembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina