Persones indeterminades plural

Tot i que gramaticalment el masculí plural, en català i en castellà, com en altres llengües romàniques, pot tenir un ús no marcat i es pot fer servir per referir-se a homes i dones quan el text fa referència a persones indeterminades, hi ha diverses estratègies alternatives per incloure ambdós sexes.

 • Recursos inclusius: inclouen tots dos sexes.

  • Mots invariables: tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení.

   Exemple adequatauxiliars, membres [català]
   responsables, profesionales, testigos [castellà]


  • Mots epicens: tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari, i designen indiferentment homes i dones.

   Exemple adequatpersones, infants, criatures [català]
   personajes, víctimas [castellà]


  • Mots col·lectius: designen un conjunt de persones.

   Exemple adequatcos, equip [català]
   personal, plantilla [castellà]


  • Mots i expressions despersonalitzats: fan referència a la funció o l’acció, a l’organisme o la unitat, a la titulació, etc. en lloc de les persones.

   Exemple adequatdocència, coordinació, vicerectorat [català]
   vocalía, rectorado, tutoría [castellà]


  • Tractament personal de vós, per al català.


 • Quan l’aplicació d’aquests recursos inclusius va en detriment de la claredat i la fluïdesa del text o el sentit comú, convé usar el masculí plural amb valor genèric abans que les formes dobles.

  Exemple adequatTambé han subscrit el text arquitectes, enginyers industrials, enginyers de telecomunicacions, metges, aparelladors, doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres.

  Exemple inadequatTambé han subscrit el text arquitectes, enginyers i enginyeres industrials, enginyers i enginyeres de telecomunicacions, metges i metgesses, aparelladors i aparelladores, doctors i doctores, llicenciats i llicenciades en Filosofia i Lletres.


 • Per tant, només es recomanen les formes dobles en plural quan hi ha una voluntat explícita de visibilitzar la presència de tots dos sexes en el discurs.

  Exemple adequatEls rectors i rectores de les universitats catalanes signaran l’acord.

  [Si es vol visibilitzar que hi ha dones rectores.]

  Exemple inadequatEls rectors de les universitats catalanes signaran l’acord.

Darrera actualització: 6-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Persones indeterminades plural» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2513> [consulta: 16 juny 2024].
Pujar al principi de la pàgina