Convenis i contractes

Exemple adequatCONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I EL CENTRE DE RECERCA DE DONES DUODA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

D’una banda, Anna Maria Geli de Ciurana, rectora de la Universitat de Girona, i, de l’altra, M. Milagros Rivera-Garretas, coordinadora del màster en Estudis de la Diferència Sexual del Centre de Recerca de Dones Duoda de la Universitat de Barcelona.


Exemple adequatCONTRACTE LABORAL DE PROFESSORAT LECTOR

L’EMPRESA

[...]

LA TREBALLADORA

Nom i cognoms                              
Anna Riera Fusté

DECLAREN

Que compleixen les condicions necessàries per subscriure aquest contracte i, en conseqüència, decideixen formalitzar-lo d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. La treballadora prestarà els seus serveis com a professora lectora del Departament [...].
Darrera actualització: 6-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Convenis i contractes» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2521> [consulta: 22 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina