Usos abusius

Davant l’ús abusiu de determinades expressions, es proposen alternatives que sovint poden enriquir i donar més precisió al text.


En comptes de
És preferible
Buscar alternatives per a actes ordinaris i reservar-lo per a actes solemnes i festius.

 • fer una reunió

 • fer un examen

 • organitzar un congrés

Substituir-lo per verbs alternatius quan té el sentit de tenir o disposar de.

 • disposa d’un ajut aconòmic

 • rep un ajut econòmic

Substituir-lo per verbs més precisos quan té el sentit de emprendre, iniciar o elaborar.

 • emprendre un projecte

 • començar una campanya

Substituir-lo per haver-hi, quan sigui possible.

 • haver-hi nombrosos treballs

 • haver-hi diversos registres


Substituir-lo per fer, elaborar, confeccionar, elaborar o seguir, sempre que es pugui.

 • fer un examen

 • elaborar un programa
Darrera actualització: 24-10-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Usos abusius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2804> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina