Falsos sinònims

Hi ha mots o expressions que poden semblar sinònims, però que en realitat no ho són. Cal, doncs, tenir-ne clar el significat per usar-los correctament.

Lloc on es viu, lloc d’origen o destinació.
 • Vull que em digui l’adreça de la Facultat.
Trajectòria, orientació.
 • Si vas en aquella direcció, trobaràs la Facultat.

Data inscrita en un document.
 • Hem rebut una carta amb data 14 de setembre.
És sinònim de l’expressió anterior, però menys freqüent.
 • Hem rebut una carta de data 14 de setembre.
Data en què es presenta o rep un document.
 • En data 15 de març ens han lliurat el formulari.

Donar nom a algú o alguna cosa.
 • Els llims compactats s’anomenen limolites.
Designar per a un càrrec o una funció.
 • La rectora l’ha nomenat delegat per a la innovació docent.

Conjunt de documents o lloc destinat a guardar-los.
 • Consultar l’arxiu digital de la universitat és molt senzill.

 • S’ha obert el procés selectiu d’ajudants d’arxius i biblioteques.
Efecte d’arxivar, l’acció de guardar una informació en un arxiu.
 • S’ha creat un nou sistema d’arxivament a les biblioteques.

Relació d’obres utilitzades per a la confecció d’un article, un llibre, etc.
 • Consulteu la referència de l’obra a l’apartat «Bibliografia».
Conjunt de produccions literàries o d’obres sobre un tema o matèria. Amb aquest significat, també es pot fer servir bibliografia.
 • La literatura sobre la ribonucleasa M5 és molt escassa.

 • La bibliografia sobre Escherichia coli és inabastable.

Aspecte.
 • La taula rodona ha agafat un altre caire.
Tret essencial o principal d’una persona o d’una cosa.
 • Hi ha associacions d’estudiants de caràcter representatiu.

Acció d’assenyalar dia, hora i lloc.
 • Per recollir el títol s’ha de demanar cita prèvia.
Reproducció literal d’un text o document pel qual una autoritat demana la compareixença d’algú.
 • Va fer una citació de Rodoreda.

 • He rebut una citació del jutjat.

Etapa de la vida d’una cèl·lula en què no es produeix cap divisió.
 • Els centríols s’han duplicat durant la interfase prèvia a la mitosi.
Superfície compartida entre dues fases o materials diferents.
 • La versió nova del programa millora la interfície gràfica d’usuari.

Precisament tal cosa.
 • Els components de la comissió els determina el mateix centre.
D’un mateix i no d’altri.
 • Cada ensenyament fixa el seu propi calendari acadèmic.

Resultat de comptar les coses que formen un agregat.
 • Un gran nombre d’estudiants ha assistit a l’assemblea.
Xifra amb què una persona o una cosa és designada dins una sèrie.
 • Viu al número 5 del meu carrer.

Si és procedent.
 • Els treballadors revisaran el conveni i, si escau, el signaran.
Si es produeix, s’esdevé, una cosa.
 • L’execució del projecte, si s’escau, demanarà una gran inversió.

Document identificatiu que sovint permet accedir a certes prestacions.
 • L’estudiant pot pagar la matrícula del curs amb targeta de crèdit.
Placa on hi ha escrita una indicació.
 • A la tarja de l’entrada de l’edifici hi consta la data de la reconstrucció.

Circulació de persones, vehicles o dades.
 • La neu obliga a tallar el trànsit de vehicles.
intercanvi comercial o mercantil.
 • Han detingut tres persones al port per tràfic de drogues.
Darrera actualització: 29-6-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Falsos sinònims» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3147> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina