Concordança del verb haver-hi

L’ordre lògic i natural de les oracions en què apareix el verb haver-hi és peculiar: el sintagma nominal va darrere el verb.

Exemple adequatHi ha molta gent.

Exemple inadequatMolta gent hi ha.


En aquest tipus d’oració, seguint l’ús normatiu tradicional, no es fa la concordança entre el verb i el sintagma nominal: el verb es manté en singular independentment del nombre del sintagma nominal.

Exemple adequatNo hi ha cap tema pendent de discussió.

Exemple adequatNo hi ha més temes pendents de discussió.

Exemple no admissibleNo hi han més temes pendents de discussió.


En els contextos formals (sobretot si són escrits) es recomana que s’eviti la concordança, tant si el verb està en present com si està en qualsevol altre temps.

Exemple adequatNo hi ha més temes pendents de discussió.


Exemple adequatNo hi va haver gaires intervencions durant la sessió.

Exemple no admissibleNo hi van haver gaires intervencions durant la sessió.


Exemple adequatHi haurà més assistents la setmana que ve.


Ara bé, en contextos poc formals i, bàsicament, en la llengua parlada, es tolera la concordança entre el verb i el sintagma nominal.

Exemple inadequatNo hi han més temes pendents de discussió.

Exemple inadequatNo hi van haver gaires intervencions durant la sessió.

Exemple inadequatHi hauran més assistents la setmana que ve.


Cal no confondre aquest fenomen del verb haver-hi amb la coincidència del pronom hi i el verb haver quan aquest és auxiliar d’un altre verb. En aquests casos, la concordança amb el subjecte és obligada.

Exemple adequatHi han contribuït totes les universitats.

Exemple no admissibleHi ha contribuït totes les universitats.
Més informació
Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. 8a ed. Barcelona: Teide, 1978 , § 72.

Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, § 2.4.4.2, 13.3.4.2b i 14.2.1.2.
Darrera actualització: 14-10-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança del verb haver-hi» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=626> [consulta: 21 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina