investigació o recerca

Els termes investigació i recerca són formes sinònimes i, generalment, intercanviables. Es dona preferència, però, a la forma recerca, tant per la tradició i consolidació en les publicacions tècniques i d’institucions oficials, com per la projecció internacional, ja que és una forma paral·lela al terme anglès research i al francès recherche.

Exemple adequatEl treball se centra en l’elaboració d’un projecte de recerca.

Exemple inadequatEl treball se centra en l’elaboració d’un projecte d’investigació.


Exemple adequatLa Universitat de Barcelona és líder en recerca universitària.

Exemple inadequatLa Universitat de Barcelona és líder en investigació universitària.


Ara bé, pel que fa a terminologia i nomenclatura consolidada, es respecta la tria que correspongui.

Exemple adequatLa investigació de mercats condiciona el màrqueting de les empreses.

Exemple adequatEs constitueix una comissió d’investigació sobre frau fiscal.

Exemple adequatDepartament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)


S’han fixat amb la forma recerca els termes recerca i desenvolupament i recerca, desenvolupament i innovació. Aquests dos termes estan relacionats, però tenen significats sensiblement diferents.

Exemple adequatSortides professionals en centres de recerca i desenvolupament

Exemple adequatConvocatòria d’ajuts per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació


Per tant, les sigles que corresponen a aquests dos sintagmes són R+D i R+D+I, respectivament.

Exemple adequatSortides professionals en centres d’R+D

Exemple adequatConvocatòria d’ajuts per a projectes d’R+D+I


Convé tenir present que tots els formants de la segona sigla s’escriuen amb majúscules, a diferència del castellà, que sovint opta per la forma I+D+i, amb la i de innovación en minúscula per diferenciar-la de investigación.

Exemple adequatCal vetllar per la qualitat de les activitats d’R+D+I.

Exemple inadequatCal vetllar per la qualitat de les activitats d’R+D+i.
Darrera actualització: 25-1-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes preferents: investigació o recerca» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3608> [consulta: 23 juliol 2024].
Pujar al principi de la pàgina