Passat simple o perifràstic

És preferible usar el passat perifràstic en una expressió oral o escrita que vulgui ser planera i molt assequible. Les formes simples són pròpies, especialment, dels textos literaris.

Exemple adequatEl Consell de Govern va aprovar el pressupost.

Exemple inadequatEl Consell de Govern aprovà el pressupost.


És convenient, en tot cas, evitar que les dues opcions de passat es vagin alternant en un mateix text i, sobretot, que quedin coordinades en una mateixa frase.

Exemple inadequatEl Consell de Govern va aprovar el pressupost i rebutjà les esmenes presentades.


En general, no és gens recomanable usar la forma simple de primera persona del singular.

Exemple adequatVaig concloure que les innovacions eren imprescindibles.

Exemple inadequatConcloguí que les innovacions eren imprescindibles.


De les formes auxiliars del passat perifràstic del verb anar, es prefereixen les més simples:

Exemple adequatvas escriure
vam matricular
vau aprovar
van planificar
Exemple inadequatvares escriure
vàrem matricular
vàreu aprovar
varen planificar


En els textos escrits cal prescindir també de les formes dialectals vàreig, vem i veu, que se substitueixen, respectivament, per vaig, vam i vau.

Exemple adequatVam lliurar la documentació en el termini establert.

Exemple inadequatVem lliurar la documentació en el termini establert.
Més informació
Institut d’Estudis Catalans. Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. II Morfologia [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1993, pàg. 24. <http://www.iecat.net/institucio/seccions/Filologica/pdf/Proposta%20estndard%202.pdf> [Consulta: 30 novembre 2011].
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Passat simple o perifràstic» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=474> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina