Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-9-2023
Citació recomanada:
«Tipus de documents» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2622> [consulta: 22 febrer 2024].