Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades

Una altra possibilitat per evitar l’ús del masculí singular com a genèric o les formes dobles és recórrer a canvis de redacció (ús de formes verbals en lloc de formes nominals, per exemple) o a altres expressions despersonalitzades.

Exemple adequatEt donem la benvinguda al web d’Esports UB

Exemple inadequatBenvingut al web del Servei d’Esports UB


Exemple adequatRequisits d’accés:
— Tenir un títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura o enginyeria tècnica amb l’especialitat docent.

Exemple inadequatRequisits d’accés:
― Ser llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, diplomat o enginyer tècnic amb l’especialitat docent.


Exemple adequatQuè necessites per començar el grau en Sociologia?
Tenir interès pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.

Exemple inadequatQuè necessites per començar el grau en Sociologia?
Estar interessat pel comportament de l’ésser humà, grups i col·lectivitats.


Exemple adequatCoordinar l’assignatura implica elaborar el pla docent.

Exemple inadequatSer el coordinador o coordinadora de l’assignatura implica elaborar el pla docent.


Exemple adequatUn cop donat d’alta el servei, es poden gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.

Exemple inadequatUn cop donat d’alta el servei, l’usuari pot gestionar, de manera ràpida i via web, els recursos disponibles.


Exemple adequatPer renovar el carnet, cal portar dues fotografies.

Exemple inadequatPer renovar el carnet, l’usuari interessat ha de portar dues fotografies.


Exemple adequatT’acabes de graduar?

Exemple inadequatEts un nou graduat?


Exemple adequatCol·legiar-se no té preu! Consulta el nostre web.

Exemple inadequatSer col·legiat no té preu! Consulta el nostre web.


Aquest recurs s’utilitza sovint en textos esquemàtics o breus, com ara formularis, llistes, impresos, taules, enumeracions, etc.

Exemple adequatNom i cognoms:
Exemple no admissibleSr./Sra.:
El/La sol·licitant:

Exemple adequatLloc de naixement:
Exemple no admissibleNascut/uda a:

Exemple adequatDomicili:
Exemple no admissibleDomiciliat/ada a:
Darrera actualització: 8-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Canvis de redacció i altres expressions despersonalitzades» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2544> [consulta: 26 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina