Salutacions de textos escrits

En salutacions de textos escrits adreçats a un sol destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, etc.), es recomana l’ús de la forma doble  sencera en lloc del masculí singular com a genèric.

Exemple adequatSenyor, senyora,

Exemple adequatBenvolgut professor,
Benvolguda professora,
Darrera actualització: 8-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Salutacions de textos escrits» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2551> [consulta: 8 desembre 2023].
Pujar al principi de la pàgina