2. Metodologia al laboratori > 2.2 normes de seguretat dins el laboratori
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal.lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil.lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
2.1 Neteja del material de laboratori
2.2 Normes de seguretat dins el laboratori
2.3 Pictogrames de seguretat
2.4 Noms quimics comuns
2.5 Vocabulari quimic
2.6 Sistema Internacional d’Unitats
2.7 Diari de laboratori
2.8 Model de diari de laboratori
tancar

 

 

Per conèixer les normes generals de seguretat en el laboratori consulteu el tríptic editat per la Comissió d’Higiene i Seguretat de la Universitat de Barcelona.

No s’admeten lents de contacte al laboratori.

Cal portar el cabell llarg recollit, les mans sense anells i les ungles curtes. El calçat, sense talons alts, haurà de cobrir totalment els peus.

Informeu-vos d’on són les mesures de seguretat del laboratori (extintors, alarmes, sortides, rentaulls, etc.).

El fet de treure material o productes fora del laboratori serà sancionat severament.

Els residus s’han d’emmagatzemar en els llocs disposats a aquest efecte i no s’han de llençar a les piques o papereres del laboratori.

Les reaccions en què hi hagi producció de qualsevol gas nociu s’han de fer sempre a la vitrina amb l’aspirador funcionant. L’atmosfera del laboratori cal que estigui el més neta possible.

En cap cas es llençaran materials sòlids a les piques del laboratori.

No s’ha de retornar mai l’excés de reactiu al recipient originari.

En cas d’accident aviseu immediatament al professorat.

Prevenció de Riscos al Laboratori Químic


 

 

A A A