2. Metodologia al laboratori > 2.6 sistema internacional d’unitats
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal.lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil.lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
2.1 Neteja del material de laboratori
2.2 Normes de seguretat dins el laboratori
2.3 Pictogrames de seguretat
2.4 Noms quimics comuns
2.5 Vocabulari quimic
2.6 Sistema Internacional d'Unitats
2.7 Diari de laboratori
2.8 Model de diari de laboratori
tancar

MAGNITUT

Longitud

metre m
Massa kilogram kg
  gram g
  mil·ligram mg
Temps segon s
Intensitat elèctrica ampere A
Temperatura graus Kelvin K
Quantitat de substància
mol mol
 

ALTRES UNITATS QUE TAMBÉ S’UTILITZEN

Temperatura

graus centígrads ºC
Temps minut min
  hora h
  dia d
Volum litre L
  mil·lilitre mL
 

PREFIXOS INTERNACIONALS

Factor

Prefix Símbol Origen

1018

exa E εζ, grec, ‘sis’ (103 a la potència 6 és 1018)

1015

peta P πεντε, grec, ‘cinc’ (103 a la potència 5 és 1015)

1012

tera T τερασ, grec, ‘monstre’

109

giga G γιγασ, grec, ‘gegant’

106

mega M μεγασ, grec, ‘gran’

103

kilo k χιλιοι, grec, ‘mil’

102

hecto h εκατοσ, grec, ‘cent’

101

deca da δεκα, grec, ‘deu’

10-1

deci d decima pars, llatí, ‘dècima‘

10-2

centi c pars centesima, llatí, ‘centèsima’

10-3

mili m pars millesima, llatí, ‘mil·lèsima’

10-6

micro m

μικροσ, grec, ‘petit’

10-9

nano n nanus, llatí, ‘nan‘

10-12

pico p pica, llatí, ‘llança’

10-15

femto f femten, danès, noruec, ‘quinze’

10-18

atto a atten, danès, noruec, ‘divuit’
A A A