2. Metodologia al laboratori > 2.1 neteja del material de laboratori
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal•lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil•lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
2.1 Neteja del material de laboratori
2.2 Normes de seguretat dins el laboratori
2.3 Pictogrames de seguretat
2.4 Noms quimics comuns
2.5 Vocabulari quimic
2.6 Sistema Internacional d’Unitats
2.7 Diari de laboratori
2.8 Model de diari de laboratori
tancar

Per desenvolupar correctament qualsevol treball en el laboratori cal tenir molta cura en la neteja del material i de la taula de treball. El material ha d’estar net i sec abans de començar l’experiment.

La neteja del material s’ha de fer immediatament després de cada operació perquè ès molt més fàcil i perquè, a més, en aquell moment es coneix la naturalesa dels residus que conté.

Per netejar un objecte, en primer lloc es treuen bé els residus (que s'han de llençar en el recipient adequat) amb una espàtula o vareta i després es neteja amb el dissolvent apropiat. L’aigua amb sabó és un dels millors mitjans de neteja. Ocasionalment s’utilitzen àcids, bases o dissolvents orgànics per acabar-ne de treure tots els residus.

L’última operació de rentat és esbandir tot el material amb aigua destil·lada. El material net s’asseca en suports adequats inclinats o verticals, col·locat de cap per avall, o bé utilitzant una estufa de dessecació. En aquest últim cas el material s’ha d’introduir a l’estufa sense taps ni claus.

 

 

Hi ha altres mètodes per rentar material que comporten la utilització d’agents més agressius (àcids, bases, aigua règia, mescla cròmica, potassa alcohòlica, etc.). En cas de tenir un residu intractable consulteu-ho al professorat.

 

 

 

 

A A A