Ecoconsells

L’aigua, un recurs a cuidar (Eco2.0-47)

L’aigua és un bé escàs. Tot i que al nostre planeta l’anomenem “el planeta blau” per la quantitat d’aigua que hi trobem, només un 3% del total d’aigua és dolça.

Aquesta quantitat d’aigua dolça disponible es troba distribuïda de forma irregular al món, provocant escassetat i greus problemes d’abastament en aquells països on el clima és sec. A més, el percentatge d’aigua potable encara és menor degut a què l’activitat humana ha contaminat i sobreexplotat molts rius i aqüífers.

Per conservar aquest recurs tan important no només podem canviar alguns hàbits que evitin el malbaratament i la contaminació, sinó que també es poden aplicar tecnologies que siguin més eficients en el consum.

no t´enganyis  l´aigua es un recurs limitat, estalviem aigua. Només si la conservem avui podrem gaudir-la demà

A la UB hem anat reduint el consum d’aigua en els darrers anys gràcies a l’esforç de tots però encara queda marge de millora. Per aquest motiu, l’any 2014 es va realitzar un inventari per conèixer les característiques de les aixetes i els inodors dels vestuaris i lavabos de la UB. Aquest estudi permet detectar quines són les millores que es poden realitzar en els banys per tal d’aconseguir un major estalvi d’aigua.

Els resultats mostren que un 87% de les aixetes de la UB són de tipus polsador, mecanisme que permet evitar malgastar aigua en llocs amb gran afluència de públic ja que impossibilita que l’aixeta es pugui quedar oberta. El doll d’aigua de les aixetes amb polsador és correcte en general, tot i que es va detectar que un nombre important d’aixetes tenen una excessiva duració del flux d’aigua.

En quant als inodors, tot i que no incorporen sistemes moderns (doble descàrrega, activació electrònica) són majoritàriament eficients ja que adapten la descàrrega d’aigua a les nostres necessitats (polsador normal). Una quarta part són millorables perquè generen una descàrrega fixa independentment del tipus d’ús.

diagrames circular indicant tipus d´aixetes, d´inodor i el temps de funcionament
Inventari d’aspectes ambientals en lavabos i vestuaris a la UB. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) de la Universitat de Barcelona, 2014.

Què podem fer per reduir el consum d’aigua a la universitat?

  • Quan et rentis les mans, no cal que tinguis l’aixeta oberta mentre t’ensabones i no t’oblidis de tancar-la un cop hagis acabat.
  • Si l’inodor disposa de doble polsador, utilitza aquella opció que s’adapta millor a les teves necessitats.
  • No utilitzis el WC com una paperera. A part de malgastar aigua, podem provocar embussos a les canonades i dificultem la correcta depuració de les aigües residuals.
  • Si detectes una fuita o un funcionament incorrecte d’alguna aixeta a la universitat, si us plau, avisa al punt d’informació més proper per a què puguin comunicar-ho al servei de manteniment el més aviat possible.

Més informació…

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari