Saps com és el paper que fem servir a la UB?

A la Universitat es compren cada any entre 95 i 100 tones de paper, i periòdicament la Unitat de Compres fa un concurs de subministrament per garantir que s’obté tant el millor preu possible, com un paper de qualitat i que incorpori característiques de millora ambiental.

En aquest concurs s’han homologat dos tipus de paper: reciclat i de fibres verges, tant en mida A3 com A4.

Des del punt de vista ambiental apostem pel consum de paper reciclat a la UB, ja que contribueix al model d’economia circular en què els residus recuperen el seu valor com a recursos i es tornen a transformar en productes.   paper que s´utilitza a la UB

Per als que volen seguir comprant paper blanc, el model homologat a la UB incorpora diversos avantatges ambientals que limiten el seu impacte.

Veiem a continuació les característiques del paper que es pot comprar a la nostra universitat:

Paper reciclat
 • 100% paper reciclat, manufacturat amb un 100% de paper recuperat post-consum
 • gramatge 80
 • certificacions Àngel Blau i ecolabel (etiqueta ecològica europea)
 • vida d’arxiu superior a 100 anys
 • nivell de blancor CIE 55
 • estalvi per paquet de 500 fulls respecte paper blanc de 80 grams: 7,5 kg de fusta, 19,3 kWh d’energia, 107,8 litres d’aigua i 1,6 kg CO2
logo blauer engel

logo ecolabel

Paper blanc o de fibres verges
 • al menys un 50% de les fibres són procedents de boscos de gestió forestal sostenible
 • gramatge 75
 • certificacions ecolabel (etiqueta ecològica europea) i producte forestal sostenible (FSC mix)
 • no utilització de clor gas en el procés de fabricació (TCF)
 • vida d’arxiu superior a 100 anys
 • nivell de blancor CIE 161
 • estalvi per paquet de 500 fulls respecte paper blanc de 80 grams: 2,4 kg de fusta i 6% menys de residus de paper
logo ecolabel

logo FSC

Tot i que en aquesta taula ja es veuen les principals diferències entre els dos tipus de paper, cal recordar que el paper reciclat  es fabrica a partir de fibres que ja s’han utilitzat prèviament, i que s’han recuperat mitjançant la recollida selectiva i el reciclatge dels residus de paper i cartró. Entre els beneficis del paper reciclat trobem l’estalvi de fusta, l’estalvi d’aigua i energia, un menor consum de reactius químics i menys emissions contaminants.

En canvi, el paper de fibres verges, que també coneixem com paper blanc, es fabrica amb fibra de cel·lulosa obtinguda de la tala d’arbres. Donat que l’impacte ambiental d’aquest tipus de paper és superior al reciclat, els consumidors han demanat que incorpori criteris de millora ambiental, i la indústria paperera s’ha anat adaptant limitant el consum d’aigua i energia en la fabricació, emprant productes menys tòxics en el procés de blanqueig, i obtenint la fusta d’explotacions forestals gestionades de manera sostenible.

Per tal que els consumidors visualitzin les millores ambientals del paper que compren, existeixen diferents tipus de certificacions ecològiques, com ara l’etiqueta ecològica europea, l’Àngel Blau, o les etiquetes de productes forestals sostenible. Com hem vist, el paper homologat a la UB incorpora algunes d’aquestes certificacions.

A més de fer una compra ben informada, us recordem que amb el paper cal fer un consum responsable:

 • utilitzar sempre els fulls per les dues cares;
 • imprimir només en cas que sigui necessari, molts documents es poden enviar i guardar en format digital i no cal imprimir-los;
 • si cal imprimir documents, fer-ho a doble cara, o si es tracta d’esborranys aprofitar paper escrit per una cara que ja no sigui útil;
 • editar el document a imprimir per tal què ocupi el menor nombre de pàgines possibles;
 • llençar els residus de paper a la paperera de recollida selectiva adequada per a què puguin ser reciclats, i així tancar el cercle.

Més informació:

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.b: Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015·2030.

Deixa un comentari