El paper, al blau (Eco2.0-31)

Ecoconsells

El paper i cartró representa, aproximadament, el 60% dels residus totals de la universitat, tot i que només un 26,2% és recuperat gràcies a l’ús dels contenidors destinats al reciclatge d’aquesta fracció. La resta del paper no és llençat en el contenidor adequat, i per tant, no s’aconsegueix una gestió correcta del residu.