Caixa d'eines de sostenibilitat per a biblioteques: capçalera

Prova pilot de la caixa d’eines de sostenibilitat al CRAI Baldiri Reixac i a la biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació

Al llarg de les darreres setmanes s’ha completat la fase de prova de la caixa d’eines de sostenibilitat per a biblioteques, dissenyada per facilitar la integració de bones pràctiques de sostenibilitat en l’activitat diària de les biblioteques de la nostra universitat. Personal del CRAI i de l’OSSMA han identificat, en diverses reunions de treball, quines bones pràctiques de les proposades a la caixa d’eines s’estan ja duent a terme, i quines seran més factibles desenvolupar al llarg dels mesos vinents.

Els resultats assolits en cada biblioteca han estat els següents:

 • A l’edifici CRAI Baldiri Reixac, on es troba la biblioteca de la Facultat de Belles Arts i altres unitats, s’assoleix un total de 48 punts, de manera que es troba en la fase 1 d’integració de la sostenibilitat. Durant la prova pilot s’ha dotat a l’edifici de fonts d’aigua amb abastament de xarxa, que faciliten la reducció del consum d’aigua en envasos d’un sol ús i contribueixen a la prevenció de residus. El total d’actuacions ja en marxa arriba a 35:
  • 10 de nivell 0 (43,5% de les disponibles),
  • 14 de nivell 1 (40,0% de les disponibles),
  • 4 de nivell 2 (12,1% de les disponibles) i
  • 7 de nivell 3 (19,4% de les disponibles).
 • Al CRAI biblioteca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació del Campus Diagonal, l’autoavaluació assoleix un total de 51 punts, i també es troba en la fase 1 d’integració de la sostenibilitat. Durant la prova pilot s’han completat algunes actuacions específiques, com la realització de cursos de formació per part del personal de la biblioteca, o la instal·lació d’armariets per a l’aparcament segur de vehicles de mobilitat personal (patinets). En aquest cas s’han detectat 40 actuacions ja implantades:
 • 10 de nivell 0 (45,5% de les disponibles),
 • 18 de nivell 1 (52,9% de les disponibles),
 • 8 de nivell 2 (24,2% de les disponibles) i
 • 4 de nivell 3 (11,8% de les disponibles).

Al llarg de la prova pilot s’han dut a terme caracteritzacions de residus en ambdues biblioteques, que reflecteixen el diferent grau d’implantació de mesures per evitar la generació de residus i promoure’n la recollida selectiva. En el cas del CRAI Baldiri Reixac, on la recollida selectiva es troba consolidada a tots els espais de l’edifici, es fa evident la necessitat de reforçar les mesures de prevenció de residus. En canvi, al CRAI biblioteca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació del Campus Diagonal, on el volum de residus generats és baix, cal incidir prioritàriament en la separació de les diferents fraccions.

La prova pilot també ha permès incorporar algunes millores en la caixa d’eines, per tal de fer-la més flexible a diferents tipologies de biblioteca i models d’organització. Així, hem detectat que algunes de les bones pràctiques recomanades a la caixa d’eines poden no ser aplicables a tot arreu. Els motius poden ser diferents. Per exemple, que l’organització hagi definit determinades limitacions en l’accés al teletreball, o que hi hagi un llibre blanc on s’estableixen uns paràmetres gràfics que limiten l’ús de tipografies amb avantatges ecosocials per a la impressió de documents.

Per resoldre aquests casos, que han d’estar sempre degudament justificats, a l’hora d’avaluar l’estat d’implantació de cadascuna de les bones pràctiques, s’ha afegit l’opció «no aplicable» a les alternatives fins ara disponibles («pendent», «en curs» i «finalitzada»). Quan una bona pràctica es considera «no aplicable», queda fora del recompte d’actuacions de la caixa d’eines de l’espai analitzat, evitant penalitzar aquelles biblioteques que compten amb determinades limitacions organitzatives o característiques d’activitat que no encaixen amb el model proposat.

El CRAI utilitzarà la caixa d’eines de sostenibilitat a totes les biblioteques de manera progressiva, treballant per avançar en direcció a les fases 2 i 3 d’integració de la sostenibilitat que s’han definit en el projecte. Simultàniament, aquest recurs es vincula al pla de sostenibilitat del CRAI, amb l’objectiu d’incrementar el nombre de bones pràctiques implementades, i quedarà integrat en el model EFQM d’avaluació de la qualitat i excel·lència.

Caracterització de la fracció resta de residus al CRAI biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Caracterització de la fracció resta de residus al CRAI biblioteca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació del Campus Diagonal
Caracterització de la fracció resta de residus al CRAI Baldiri Reixac
Caracterització de la fracció resta de residus al CRAI Baldiri Reixac

El projecte s’ha dut a terme amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2023.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.