ODS 4: Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU Enllaç extern

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

"L’estiu és teu" és un programa que organitza colònies d’estiu per a nens, nenes i joves de 5 a 16 anys que vulguin aprendre i divertir-se.

Aquesta és la tercera memòria d'activitat transversal de l'OSSMA, que recull les principals actuacions i projectes duts a terme l'any 2021.

El dia 15 de març s’ha celebrat, un cop recuperada l'activitat presencial, una nova edició de la Jornada de Prevenció als Laboratoris de Recerca.

UNI-ECO convoca la 2a edició dels «Reptes verds», adreçada a aquelles persones de la comunitat universitària interessades a construir una universitat més sostenible.

Un curs més, l'OSSMA ha col·laborat amb l'assignatura de Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals, en la realització d'un projecte sobre la compra verda de material d'oficina a la Facultat de Biologia seguint la metodologia d'aprenentatge servei (ApS).

L’OSSMA publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

"L’estiu és teu" és un programa que organitza colònies d’estiu per a nens, nenes i joves de 5 a 16 anys que vulguin aprendre i divertir-se.

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral imparteix aquest any cursos a distància de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

Durant els mesos de setembre i desembre hem publicat a les pantalles publicitàries dels edificis animacions sobre com fer correctament la recollida selectiva a la universitat.

Al llarg del darrer trimestre de 2020, la Universitat de Barcelona du a terme
la campanya de sensibilització ambiental KeFaXoKi_UB.