ODS 4: Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Consulta aquest ODS a la pàgina de l’ONU Enllaç extern

Activitats de l’OSSMA que contribueixen a aquest ODS:

L’OSSMA publica la segona memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l’any 2020, molt marcat per la COVID-19.

"L’estiu és teu" és un programa que organitza colònies d’estiu per a nens, nenes i joves de 5 a 16 anys que vulguin aprendre i divertir-se.

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral imparteix aquest any cursos a distància de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals

Durant els mesos de setembre i desembre hem publicat a les pantalles publicitàries dels edificis animacions sobre com fer correctament la recollida selectiva a la universitat.

Al llarg del darrer trimestre de 2020, la Universitat de Barcelona du a terme
la campanya de sensibilització ambiental KeFaXoKi_UB.

El nostre compte de Twitter ha canviat de nom! A partir d’avui es dirà Medi Ambient UB, en lloc de Sostenibilitat UB.

L'OSSMA publica la seva primera memòria transversal, on es presenten les principals actuacions i projectes que es van dur a terme l'any 2019.

Per quart any consecutiu, l’OSSMA ha col·laborat a través de la metodologia d’aprenenatge servei (ApS) amb l’assignatura de Desenvolupament Sostenible del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia.

El 17 de desembre vam comptar a la UB amb la presència del Dr. Miguel Chillón, investigador de reconegut prestigi en diferents camps de la Genètica i de la Biologia Molecular, que va impartir un seminari sobre Agents Biològics i Organismes Modificats Genèticament com a Vectors de Teràpia Gènica.