Més accions d’estalvi d’energia i aigua als centres de la UB

Com a complement a les actuacions d’estalvi d’energia i aigua que vam recollir en aquest blog al llarg de l’any 2012 (27 de gener de 2012, 30 de gener de 2012, 12 de març i 3 de desembre de 2012), us oferim a continuació un nou recull d’experiències implantades per reduir el consum energètic als centres de la UB, d’acord amb les dades facilitades per la Unitat d’Obres i Manteniment.

El consum elèctric a la UB segueix disminuint l’any 2012

El consum d’electricitat als centres de la UB va disminuir el 2012 per segon any consecutiu, amb un descens del 1,2% que comporta un estalvi de 584 MWh respecte l’any 2011, i ens situa a un nivell de consum inferior al de l’any 2006. Es consolida, per tant, el canvi de tendència que ja s’havia iniciat l’any passat, amb una reducció de consum de la que ja us havíem informat en aquest mateix blog.