Covid -19

Mesures de seguretat davant la Covid -19

 

Es recomana la lectura completa d'aquesta documentació, atès que són de compliment obligatori per a totes les persones que accedeixin a les instal·lacions de la UB

Infografia mesures espais comuns

Infografia símptomes Covid-19

 

⇒ EN CAS DE SOSPITA:

Si durant el desenvolupament de l'activitat docent a la Facultat alguna persona presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19, ha d'avisar:

- si es tracta d'un estudiant, al professorat present en aquell moment a l'aula

- si es tracta de professorat a la Direcció de Departament

- si es tracta de PAS al Cap d'Unitat o d'Oficina

Posteriorment, la persona afectada haurà de contactar amb el 061 o el CAP més proper, i avisar al Servei Mèdic de la UB a l'adreça electrònica medicinadeltreball.ossma@ub.edu

 

 

⇒ GESTOR COVID19 FACULTAT DE BELLES ARTS:

Adreça electrònica de contacte del Gestor Covid-19 a la Facultat de Belles Arts: covid19.bellesarts@ub.edu. Aquesta és l'adreça a la qual s'haurà d'enviar qualsevol informació coneguda relativa als possibles casos positius o a casos confirmats al Centre. Així es podrà activar el protocol que en aquell moment estigui vigent.

Pla de Contingència de la UB davant de la crisi sanitària per la Covid-19 (publicació 31-7-2020)

⇒Protocols específics de seguretat Covid per accedir als Tallers i Laboratoris de la Facultat de Belles Arts: 

• Protocol LabMèdia

• Protocol laboratori de fotografia

• Protocol d'espais de gravat

• Protocol d'espais de conservació-restauració

• Protocol d'espais de disseny

• Protocol tallers d'escultura-metall

• Protocol taller de modelat/aula-106

• Protocol taller de fusta i motlles

• Protocol taller de foneria

• Protocol taller de maquetes

• Protocol taller de materials tous

• Protocol aula-taller Louise Bourgeois

• Protocol taller de pedra

Resolució del Rector de data 10 setembre de 2020

Informació general per a la comunitat universitària sobre la COVID-19