Informes de seguiment

El procés de seguiment pretén d’una banda vetllar per la millora continua de les titulacions dels centre mitjançant anàlisis sistemàtics del desenvolupament de les seves titulacions, dels seus recursos, els seus serveis i l’eficàcia del seu Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat. D’altra banda el seguiment ha de permetre anar recollint evidències que acompanyin els anàlisis i fer un retiment de comptes a la societat fent públics els resultats obtinguts.

 

Informe de seguiment 2015-2017

Les titulacions que han passat per l'informe de seguiment de centre són:

  • Grau de Belles Arts
  • Grau de Disseny
  • Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

 

  • Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració
  • Màster de Producció i Recerca Artística
  • Màster de Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat

 

Informe de seguiment de centre (ISC 2015-2017)

Comparteix-ho: