Marc VSMA

Verificació, seguiment, modificació, acreditació

Al llarg de la vida dels ensenyaments oficials, se succeeixen els processos per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (VSMA) dels títols oficials. Des del centre, es treballa per vincular aquests processos interns de la manera més estructurada i integrada a través del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), i així promoure l’eficiència en la gestió i donar resposta als diversos requeriments normatius.

Els processos dins del marc VSMA venen regulats/descrits per guies específiques elaborades per AQU Catalunya a partir de la normativa vigent. Paral·lelament l’APQUB ha adaptat algunes d’aquestes guies als processos interns propis de la UB.

 

 

Comparteix-ho: