Atenció a la violència masclista

PUC: Programa per a les Universitats contra la violència masclista

El present conveni té per objecte la col·laboració entre la UB i l’Associació Conexus. Atenció, formació i investigacions psicosocials per desenvolupar el Programa per a les Universitats Contra la Violència Masclista (PUC). Amb el protocol sobre la prevenció, detecció i actuació contra les situacions d’assetjament sexual, aprovat el dia 13 de febrer de 2014, la Universitat de Barcelona, vol avançar en el seu compromís en l’eradicació de la violència de gènere en l’àmbit universitari. No es toleren ni es consideren justificades, en cap cas, les conductes d’aquesta mena.

D’aquesta manera, la UB es compromet a emprendre una actuació decidida per protegir les persones afectades per situacions d’assetjament sexual, i a impulsar tant la prevenció com les vies institucionals de queixa i reacció. La Universitat posa a disposició de la comunitat universitària un mecanisme que articula el procediment d’actuació en cas de percebre alguna situació d’assetjament com les que aquest protocol defineix.

Contacte: Comissió Igualtat Facultat de Belles Arts

 

L’associació Conexus es compromet a:

  1. Facilitar la detecció de relacions abusives i violències masclistes en la població universitària.
  2. Oferir un espai d'informació, assessorament i atenció psicològica de proximitat des d'una perspectiva de gènere per als casos que ho requereixin.
  3. Donar a les dones víctimes de violència masclista un espai d'atenció integral de proximitat per tal d'augmentar la protecció davant la violència i facilitar la recuperació de les seves conseqüències.
  4. Donar als homes agressors de violència masclista un espai d’atenció integral de proximitat per tal d’augmentar la protecció de les víctimes i de realitzar un treball psicoterapèutic de re-inserció per eradicar o disminuir la violència exercida.
Comparteix-ho: